Bc. Anastasia Botsman

Bakalářská práce

The Influence of a Used Discount Rate on a Valuation of an Investment Project

The Influence of a Used Discount Rate on a Valuation of an Investment Project
Anotace:
Problém stanovení diskontní sazby je jedním z nejdůležitějších a složitých výzev v procesu hodnocení investičního projektu. Správná volba diskontní sazby výrazně ovlivňuje přesnost hodnocení projektu v celku. Výsledky vyhodnocení projektu mají vzsokou citlivost na velikosti zvolené diskontní sazby. To znamená, že současná hodnota přijatého příjmu z kapitálových investic závisí na velikost diskontní …více
Abstract:
The problem of determining the discount rate is one of the most important and complex challenges in a process of the evaluation of an investment project. The correct choice of discount rate affects significantly the accuracy of the estimated project efficiency. The results of evaluation of project have the high level sensitivity on the size of the discount rate. Thus, the present value of the received …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ing. Jaromír Vrbka, MBA
  • Oponent: Ing. Jan Bauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku