Bc. Jan Krkoška

Master's thesis

Ropa, zemní plyn a jejich význam na utváření zahraniční politiky - Libye

Oil, natural gas and their influence on shaping foreign policies - Libya
Abstract:
Autorem předkládaná diplomová práce se soustředí na oblast energetické bezpečnosti. Předmětem zkoumání je toto téma charakterizovat na příkladu Libye. Práce má za cíl prozkoumat charakteristiky libyjského těžebního sektoru a roli, jakou tento sektor sehrál v Kaddáfího režimu a zahraničního zákroku v zemi v roce 2011. Práce se snaží odpovědět, zda-li lze najít v zahraniční reakci na občanskou válku …more
Abstract:
This masters thesis is focused on the area of energy security. Its aim is to study and characterize libyan oil and natural gas sector and its role under Gaddafi´s regime and in the military conflict of 2011. Thesis is trying to find out answer to question, if, as an observers, we can find evidence that would claim that response by foreign actors was motivated by libyan natural resources, specifically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations and Energy Security