Rakeshkumar Durgashankar Soni

Diplomová práce

Dimensional stability of parts manufactured by additive technologies

Dimensional stability of parts manufactured by additive technologies
Abstract:
This thesis mainly focuses on an analysis of the long-term dimensional stability of parts produced by additive technology (using 3D printing). Firstly, the study about the 3D printing technology was done like how it works, which principle is used and which materials could be used for printing. Furthermore, the detailed study about the material properties and which parameters will affect for long-term …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje především na analýzu dlouhodobé rozměrové a tvarové stability dílů vyráběných aditivní technologií (pomocí 3D tisku). Dále je pozornost věnována technologiím 3D tisku, principům použití, vlastnostem materiálů používaných pro 3D tisk a parametrům, které ovlivňují dlouhodobou rozměrovou stabilitu. Modely pro testování byly vyrobeny různými technologiemi 3D tisku, jako jsou FDM …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soni, Rakeshkumar Durgashankar. Dimensional stability of parts manufactured by additive technologies. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní