Zbyněk MAŠLÁŇ

Bakalářská práce

Managing a Family Business in the Czech Republic

Managing a Family Business in the Czech Republic
Abstract:
This bachelor's thesis deals with management of family business in the Czech Republic. As this form of business is relatively specific in comparison to others, it was necessary to focused on these specifics, especially on its most significant attribute which is the connection of family and business. The theoretical part describes characteristics features of this entrepreneurship. With respect to the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení rodinných podniku v České republice. Tato forma podnikání je v porovnání s jinými poměrně specifická a proto bylo nezbytné se na tyto specifika důkladněji zaměřit a to především na to nejdůležitější, kterým je propojení rodiny a podnikání. Teoretická část popisuje charakteristické rysy, typické pro toto podnikání. Vzhledem k tomu, že stále neexistuje …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Culík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠLÁŇ, Zbyněk. Managing a Family Business in the Czech Republic. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe