Theses 

Galerie výtvarného umění v Chebu v letech 1962-1989 – Tomáš KÁRNÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš KÁRNÍK

Bakalářská práce

Galerie výtvarného umění v Chebu v letech 1962-1989

The Art Gallery in Cheb in the years 1962-1989

Anotace: Bakalářská práce se ohlíží za osmadvacet let trvající činností Galerie výtvarného umění v Chebu, od jejího otevření roku 1962 až po rok 1989. K doplnění jsou v práci kapitoly věnující se vzniku československé sítě státních galerií a předchůdcům galerie na poli výstavní a sbírkotvorné činnosti. Ve třech hlavních časových úsecích pak práce sleduje výstavní činnost, podobu sbírkových fondů a budovy galerie. Práce rovněž obsahuje přílohy s medailony osobností galerie, soupisem vydaných katalogů a publikací, pořádaných výstav a koncertů a bohatou přílohu obrazovou.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the Art Gallery in Cheb, since its opening in 1962 until the year 1989. There are as well chapters which engage in the origin of the Czechoslovakian state gallery network and in the predecessors of the gallery. In the three main time sections the thesis follows exhibitions agency, collection funds and the single buildings of the gallery. The thesis also contains attachments with the gallery members' profiles, register of published art catalogues, register of organized exhibitions, concerts and extensive pictorial enclosure.

Klíčová slova: Cheb, galerie výtvarného umění, české umění 20. století, výstavy, akvizice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KÁRNÍK, Tomáš. Galerie výtvarného umění v Chebu v letech 1962-1989. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz