Pavla Provazníková

Bakalářská práce

Růst dřevin a jejich okus zvěří při různých způsobech přípravy plochy a různém ošetření proti buřeni v lokalitě Les Království

The growth of trees and their wild game browsing in condition of different surface preparation and treatments against forest weed in the Les Království
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení vlivu různé přípravy plochy a vlivu různých způsobů ošetření kultur proti buřeni na následný růst a okus zvěří. Práce byla realizovaná u Lesů ČR s. p., v revíru Království. Na zvolených lokalitách byly vytyčeny dvě zkusné plochy. Na jedné došlo po těžbě k podrcení potěžebních zbytků s ponecháním na ploše, na druhé byly potěžební zbytky sházené do hromad. Hodnocení …více
Abstract:
The aim of this bachelor work was to evaluate the influence of various surface preparation and the effect of various ways of treating forest plantation against forest weeds on the subsequent growth and browsing by wild game. The work was implemented at Lesy ČR s.p. (Forests of the Czech Republic), in the forest range Království. Two experimental plots were marked off in selected localities. In one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
 • Oponent: Antonín Martiník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sgikri sgikri/2
11. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5. 6. 2015
Halíčková, K.
11. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.