Jana Bláhová

Diplomová práce

Aplikace vícekriteriálního hodnocení variant - postavení společnosti Samsung na českém trhu z pohledu nabídky výrobků

Aplication of multicriteria evaluation of alternatives to a Samsung´s position on the Czech market
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení postavení společnosti Samsung na českém trhu prostřednictvím porovnání jejích výrobků s konkurenčními. Analýza je provedena z pohledu tří druhů výrobků, a to blu-ray přehrávačů, televizorů a mobilních telefonů vzhledem k několika skupinám potenciálních spotřebitelů. K porovnání jsou využity metody vícekriteriálního hodnocení variant, a to metody WSA, TOPSIS, ELECTRE …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the position of Samsung company on the Czech market by comparing its products to its competitors. Analysis is done from the perspective of three kinds of products: blu-ray players, TV sets and mobile phones in relation to several groups of potential customers. Methods of multti - criteria evaluation of variants are used for comparing. They include methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Jana Sekničková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78254

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum