Viktor Lopatka

Bachelor's thesis

Ochrana spotřebitele v českém právu

Consumer Protection in Czech Law
Abstract:
Cílem této práce je podat obecný přehled o platné právní úpravě ochrany spotřebitele v českém právu a analýza a zhodnocení úrovně veřejnoprávní ochrany spotřebitele v oblasti práv při uplatnění a vyřízení reklamace v našem státě, posouzení jejího rozsahu, kvality a možností dozoru a na základě toho i navrhnout, jakým směrem by se v ČR mohly ubírat možné změny právní úpravy v této oblasti. Vyjma úvodu …more
Abstract:
The aim of this work is to give a general overview of the valid legal regulation of consumer protection in Czech law and analyse and evaluate the level of public protection of the consumer in the field of rights in the application and processing of a complaint in our state, an assessment of its scope, quality and possibilities of supervision and, on the basis of this, to suggest what direction the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní