Petr KANTA

Bakalářská práce

Hlavní pohon obráběcích strojů. Převodovka se stupňovou změnou otáček - konstrukce s předlohou

The main drive of the machine tool. Step change transmission - design with front shaft.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s různými druhy používaných řešení pro hlavní pohon u obráběcích strojů. Blíže se pak práce zaměřuje na řešení hlavního pohonu pro horizontku FCW 150 pomocí vícestupňové převodovky s předlohovou hřídelí. V praktické části se práce zabývá výpočtem a konstrukčním návrhem právě takové převodovky, která splní zadané požadavky. Výpočet byl proveden v programu …více
Abstract:
Aim of this bachelor is to apprise readers with different kinds of solutions in main drives of machine tools. Then the work focuses to the main drive of a horizontal boring machine FCW 150. In the practical part of this work is the main goal designing of the step change gearbox -design with countershaft for boring machine FCW 150. In this part, you can find a procedure of designing and results from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANTA, Petr. Hlavní pohon obráběcích strojů. Převodovka se stupňovou změnou otáček - konstrukce s předlohou. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/