Tomáš Vilímek

Bakalářská práce

Analýza a organizace skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o.

Analysis and organization of storage in company ESAB Vamberk, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh nové technologie skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o., která působí na trhu v oblasti výroby svařovacích a řezacích zařízení a přídavných svařovacích materiálů. Na základě analýzy jsou zde v práci identifikovány kritická místa a návrhy na zlepšení v oblasti technologie skladování a činností s ním spojených.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the proposition of new storage technology in company ESAB Vamberk, s.r.o. which operates in the production of welding and cutting equipment and additional welding materials. In the bachelor thesis there are critical points and suggestions for improvements of warehouse technology and all connected activities based on analysis of company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vilímek, Tomáš. Analýza a organizace skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o.. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie