Pavel Spisar

Diplomová práce

Analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin

Risk Analysis for Liquid Outside Storage Technology
Anotace:
SPISAR, Pavel. Analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 2015. 59 s. V diplomové práci je řešena analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin. V první části je uveden přehled legislativních požadavků vztahujících se k oblasti skladování a následné přepravy kapalin. Dále jsou uvedeny příčiny možného vzniku havarijních situací na základě popsané …více
Abstract:
SPISAR, Pavel. An Analysis of Risks in Technology of Outdore Liquids Storing. Master Thesis. VŠB-TU Ostrava. 2015. 59 s This thesis deals with an analysis of risks in outdoor storage technology of liquids. In the first part the legal requirements relating to the storage and transportation of liquids are briefly outlined. Furthermore, the causes of possible accidents in terms of technology of bottling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Petr Koutný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství