Bc. Petra Synková

Diplomová práce

Internetový marketing hotelu Imperial Art Deco

Internet marketing of the Imperial Art Deco hotel
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem „Internetový marketing hotelu Imperial Art Deco“ se zabývá internetovým hotelovým marketingem. Cílem první, teoretické části je vymezení specifik internetového marketingu a definice marketingových nástrojů, tedy marketingového a komunikačního mixu v prostředí internetu. Předmětem druhé, analytické části je za využití těchto informací zanalyzovat internetový marketing hotelu …více
Abstract:
This thesis entitled "Internet marketing at Art Deco Imperial Hotel" focusses on hotel internet marketing. The aim of the first theoretical part is to define the specifics of internet marketing and outline a definition of marketing tools, i.e. the marketing and communication mix in the internet environment. The subject of the second analytical part is the application of this information to analyse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Klánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství