Bc. Katarína Krátka

Bakalářská práce

Marketingový a komunikační mix Národní galerie Praha a Státního muzea Ermitáž

The Marketing and Communications Mix of National Gallery in Prague and State Hermitage Museum
Anotace:
Bakalářská práce „Marketingový a komunikační mix Národní galerie Praha a Státního muzea Ermitáž (Государственный Эрмитаж)“ se zabývá jednotlivými prvky marketingového a komunikačního mixu mezi Národní galerii Praha a Státním muzeem Ermitáž. V teoretické části se práce dotýká historie galerií ve světě, v naší zemi a v Ruské federaci. Dále vysvětluje problematiku marketingu a marketingové komunikace …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on individual elements of marketing and marketing communications mix of National Gallery Prague and The State Hermitage Museum. Theoretical part deals with history of galleries in the world, our country as well as in Russia. Next it explains issues of marketing and marketing communications mix in the field of museums and galleries. Practical part presents the national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Bumbálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta