Theses 

Sémantický web v EEG/ERP doméně – Jan SMITKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Jan SMITKA

Bakalářská práce

Sémantický web v EEG/ERP doméně

Semantic web in the EEG/ERP domain

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na technologie sémantického webu a ukládání sémantických dat a metadat z elektrofyziologických výzkumů. Práce poskytuje přehled současných úložišť sémantických dat (sémantických repositářů). Hlavním cílem je implementace a nasazení řešení, které umožní sémantické anotování a vyhledávání v publikacích týkajících se elektrofyziologických experimentů a odborných diskuzí na sociálních sítích. V rámci práce byly vyvinuty dva nástroje pro správu dat a metadat a ontologie popisující vybrané termíny z elektrofyziologické domény. První nástroj, KIMBridge, stahuje odborné publikace z úložiště dokumentů a příspěvky z vybraných diskuzí na sociálních sítích. Druhý program, KIM-OWLImport, je grafický nástroj pro úpravu či doplnění ontologií v jazyce Web Ontology Language (OWL), aby mohly být použity pro sémantické anotování. Vytvořená ontologie obsahuje termíny popisující běžné evokované potenciály a metody zpracování signálu.

Abstract: This thesis is focused on the Semantic Web technologies and storage of semantic data and metadata from neuroscience research. The thesis provides an overview of current semantic repositories. The main goal is to implement and deploy a solution for semantic annotation and search of neuroscience publications and discussions on social networks. To accomplish the task, two utilities and a vocabulary of neuroscience research terms had to be created. The first utility, KIMBridge, is used to download publications from document repository, and discussion posts from social networks. The second utility, KIM-OWLImport, is a graphical tool that adjusts vocabularies in Web Ontology Language for semantic annotation. The created vocabulary contains common event-related potentials and signal processing methods.

Klíčová slova: sémantický web, sémantické repositáře, sémantická anotace, sémantické vyhledávání, elektrofyziologie, ontologie, SPARQL, RDF, OWL, KIM Platform

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53325 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

SMITKA, Jan. Sémantický web v EEG/ERP doméně. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 20:12, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz