Šimon Buryan

Disertační práce

Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU

Case study of REACH regulation: analysis of forming and evaluating of EU regulation
Anotace:
Cílem práce je vyhodnotit, jak dochází k prosazování veřejného a soukromého zájmu při formování regulace na úrovni institucí EU a zjistit, jestli regulace skutečně vede k realizaci veřejného zájmu. Práce je postavena na zevrubné analýze v rámci případové studie nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jen nařízení REACH). Nařízení REACH ustanovilo …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate how the public and private interest is being promoted in regulation at the level of EU institutions and whether the regulation really leads to the realization of the public interest. The work is based on a thorough analysis of a case study of Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). The REACH …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2019
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Petr Šauer, Eva Karpová, Pavlína Kulhánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75743

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská studia

Práce na příbuzné téma