Mgr. Zuzana Nováková

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost na Jesenicku jako sociální problém (se zaměřením na rizikové skupiny)

Unemployment in the area of Jesenik as a social problem (with regard to risk groups)
Abstract:
Bakalářská práce „Nezaměstnanost na Jesenicku jako sociální problém“ pojednává o vlivu nezaměstnanosti na životní úroveň kraje, který je v mnohém specifický. V první části práce jsou přiblíženy obecné náhledy na problematiku nezaměstnanosti, je upozorněno na specifika trhu práce a také je zde vyzdvižen význam práce v životě člověka (neboť práce zastává v naší kultuře jednu z důležitých rolí). A dále …more
Abstract:
This thesis „Unemployment in the area of Jesenik as a social problem“ discusses the influence of unemployment on the status of living in the area, which is specific in many ways. In the first part the general looks on problems of the unemplyment are settled, as well as specifics of the employment market and the meaning of work in the life of a man (as work has a key role in our culture). Next I deal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta