Mgr. Zuzana Nováková

Bakalářská práce

Nezaměstnanost na Jesenicku jako sociální problém (se zaměřením na rizikové skupiny)

Unemployment in the area of Jesenik as a social problem (with regard to risk groups)
Anotace:
Bakalářská práce „Nezaměstnanost na Jesenicku jako sociální problém“ pojednává o vlivu nezaměstnanosti na životní úroveň kraje, který je v mnohém specifický. V první části práce jsou přiblíženy obecné náhledy na problematiku nezaměstnanosti, je upozorněno na specifika trhu práce a také je zde vyzdvižen význam práce v životě člověka (neboť práce zastává v naší kultuře jednu z důležitých rolí). A dále …více
Abstract:
This thesis „Unemployment in the area of Jesenik as a social problem“ discusses the influence of unemployment on the status of living in the area, which is specific in many ways. In the first part the general looks on problems of the unemplyment are settled, as well as specifics of the employment market and the meaning of work in the life of a man (as work has a key role in our culture). Next I deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta