Marie Plešková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Trapisté v Čechách

Abstract:
V absolventské práci Trapisté v Čechách se autorka věnuje nejmladšímu kontemplativnímu řádu u nás. Tento řád, jehož oficiální název je Cisterciáci přísné observace, má jako svou hlavní náplň vedle manuální práce modlitbu, což pro mnohé lidi může být neužitečná činnost. Proto cílem této práce je přiblížit trapistický řád a snaha ukázat a vysvětlit jeho význam pro dnešní společnost. Autorka se ve své …more
Abstract:
The graduate thesis Trappists in Bohemia is devoted to the youngest contemplative order in the Czech republic. Its official name is The Order of Cistercians of the Strict Observance. Regarding its main activities, manul work and prayer belong there. Especially prayer can seem for many people to be a useless activity. Therefore the aim of this thesis is describing the Trappists´ order as well as the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 10. 2014
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Institute of Social Pedagogy and Theology

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie