Theses 

Loebnerova cena jako implementace Turingova testu – Bc. Radka Cacková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Cacková

Master's thesis

Loebnerova cena jako implementace Turingova testu

The Loebner Prize as an Implementation of the Turing Test

Abstract: Diplomová práce si klade za cíl prošetřit možná úskalí implementace T-testu na příkladu Loebnerovy ceny. Práce představuje relevantní aspekty Turingova testu, vývoj pravidel Loebnerovy ceny a jejich výsledné srovnání. Včetně kritického zhodnocení Loebnerovy ceny je poukázáno na problémy vyplývající ze samotné koncepce T-testu, se kterými by se musela potýkat jakákoliv jeho implementace.

Abstract: The diploma thesis aims to investigate possible difficulties of the Turing test implementation examined on the Loebner Prize example. The thesis presents relevant aspects of the Turing Test and the development of the Loebner’s Prize rules followed by a comparison. Including a critical assessment of the Loebner Prize the thesis points out some problems arising from the very concept of the T-test, with would arise in case of any of its implementation.

Keywords: Turingův test, Imitační hra, Loebnerova cena, Chatbot

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 11:14, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz