Theses 

Loebnerova cena jako implementace Turingova testu – Bc. Radka Cacková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Cacková

Master's thesis

Loebnerova cena jako implementace Turingova testu

The Loebner Prize as an Implementation of the Turing Test

Anotácia: Diplomová práce si klade za cíl prošetřit možná úskalí implementace T-testu na příkladu Loebnerovy ceny. Práce představuje relevantní aspekty Turingova testu, vývoj pravidel Loebnerovy ceny a jejich výsledné srovnání. Včetně kritického zhodnocení Loebnerovy ceny je poukázáno na problémy vyplývající ze samotné koncepce T-testu, se kterými by se musela potýkat jakákoliv jeho implementace.

Abstract: The diploma thesis aims to investigate possible difficulties of the Turing test implementation examined on the Loebner Prize example. The thesis presents relevant aspects of the Turing Test and the development of the Loebner’s Prize rules followed by a comparison. Including a critical assessment of the Loebner Prize the thesis points out some problems arising from the very concept of the T-test, with would arise in case of any of its implementation.

Kľúčové slová: Turingův test, Imitační hra, Loebnerova cena, Chatbot

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedúci: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 4. 2019 19:09, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz