Bc. Erika MÉSZÁROSOVÁ

Master's thesis

Ženy v Slovenskom národnom povstaní

Women in the Slovak National Uprising
Abstract:
Diplomama thesis Women in the Slovak National Uprising is devoted to women's aspects of war. Through Mrs. Palacka's story, I focuse on perception of war and the role of women in the uprising. In the theoretical part I write about the roles of women in the Slovak state, about the phenomenon of memory and research that I carried out on this topic. The chapters describe the practical part of the thesis …viac
Abstract:
Diplomová práca Ženy v Slovenskom národnom povstaní je venovaná ženským aspektom vojny. Cez príbeh pani Palackovej približujem vnímanie vojny a úlohu ženy v Slovenskom národnom povstaní. V teoretickej časti práce píšem o rolách žien v Slovenskom štáte, o fenoméne pamäte a výskume, ktorý som realizovala k tejto téme. V kapitolách, ktoré opisujú praktickú časť diplomovej práce a jej priebeh, píšem o …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2020
  • Vedúci: doc. MgA. Lenka Klodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÉSZÁROSOVÁ, Erika. Ženy v Slovenskom národnom povstaní. Ostrava, 2019. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

University of Ostrava

Faculty of Fine Arts

Master programme / odbor:
Visual Arts / Intermedia Art

Práce na příbuzné téma