RNDr. Pavel Boháč, Ph.D.

Disertační práce

Vybrané transformace roviny komplexních čísel

Selected transformations of the complex numbers plane
Anotace:
Tato disertační práce poskytuje přehled hlavních výsledků o kruhových zobrazeních v rovině získaných užitím algebry komplexních čísel. Svým obsahem částečně navazuje na autorovu rigorózní práci, kdy se především ve svých úvodních pasážích odkazuje na její dřívější závěry. Předkládaná práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich shrnuje některé potřebné výsledky a nástroje z rigorózní práce a doplňuje …více
Abstract:
The present dissertation thesis provides an overview of the main results associated with the planar circular transformations obtained by the algebra of complex numbers. The thesis partly elaborates on the author's rigorous thesis referring to its previous conclusions, especially in the introductory passages. The thesis is divided into five chapters. The first one summarizes some of the necessary results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky