Bc. Andrea Kšicová, DiS.

Bakalářská práce

Sestra v multikulturním ošetřovatelství

The role of a nurse in transcultural nursing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá multikulturním ošetřovatelstvím, kulturní a jazykovou kompetencí zdravotnických pracovníků při péči o cizince. V teoretické části je popsá-na historie multikulturního ošetřovatelství, základní terminologie, vybrané koncepční modely v transkulturním ošetřovatelství, komunikace a její druhy. Dále jsou zde rozebírány zásady komunikace s tlumočníkem a aktuální situace s cizinci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with multicultural nursing, cultural and linguistic compe-tence of nursing staff in caring for foreigners. The theoretical part describes the his-tory of multicultural nursing, the basic terminology, selected conceptual models in transcultural nursing, communication, and its types. Furthermore, it looks at commu-nication principles with an interpreter and the current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra