Bc. Jitka Bajtalonová

Diplomová práce

Ekonomické aspekty informačního systému včasného varování v případě vybraných dopravních situací

Economic aspects of early warning information system in case of selected traffic situations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informačním systémem včasného varování v případě vybraných dopravních situací, konkrétně pak jeho využitím při prevenci řetězových nehod. Na základě porovnání současně využívaných prostředků varování a v práci uvedených alternativ získáme informace pro ekonomické srovnání těchto systémů. V práci bude nejprve shrnuta současná situace aplikace varovných systémů na silničních …více
Abstract:
This master thesis deals with an early warning information system in cases of selected traffic situations, especially its use to prevent chain accidents. Based on the comparison of currently used warning tools and the alternatives described in the thesis, we compare these systems economically. First in the thesis, the current situation of warning systems on the roads of Czech Republic will be summarized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013
Zveřejnit od: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bajtalonová, Jitka. Ekonomické aspekty informačního systému včasného varování v případě vybraných dopravních situací. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika