Mgr. Petra Šmejdová

Bakalářská práce

Vznik Československa v karikaturách a textech časopisu Smích republiky 1919

Foundation of Czechoslovakia in caricatures and texts of Laughter of the republic 1919 magazine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou prvního ročníku významného humoristického časopisu. Cílem bylo vyhledat výtvarné a literární prostředky v námětech souvisejících se vznikem Československa. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V obou těchto oddílech jsem pracovala s konkrétními příklady karikatur a textů. V nich prokazuji tehdejší vnímání nové politické situace, poválečnou atmosféru ve …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with creation of the first year volume of a significant comic magazine. The aim was to find the artistic and literary forms in topics related to the foundation of Czechoslovakia. The thesis is divided into two main chapters. In each of these sections, I worked with concrete examples of the cartoons and texts, which show us a new perception of the political situation in post …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta