Bc. Simona Haluzová

Diplomová práce

Vliv odpadních vod průmyslového areálu na jakost vody v Aušperském potoku

The influence of wastewater from the industrial area on the water quality in the Aušperský stream
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na monitoring potoka, do kterého je vypouštěna vyčištěná odpadní voda z průmyslové oblasti. V první části práce je zpracována literární rešerše, která se zabývá problematikou znečištění vod, emisními limity vypouštění odpadních vod a vliv průmyslu na jakost vody. Druhá část práce obsahuje metodiku, kde je popsán způsob měření v terénu, odběry vzorků na zvolených lokalitách …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the monitoring of a stream into which treated wastewater from an industrial area is discharged. The first part of the thesis deals with a literature search, which deals with the issue of water pollution, emission limits for wastewater discharges and the impact of industry on water quality. The second part of the work contains the methodology, which describes the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta