Bc. Martina Andrisová

Diplomová práce

Adapting Characters from Shakespeare's The Taming of the Shrew for the late 17th and 18th Century English Stage

Adapting Characters from Shakespeare's The Taming of the Shrew for the late 17th and 18th Century English Stage
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat adaptace Shakespearovy rané komedie Zkrocení zlé ženy (1623), restauračního Sauny the Scot; or, The Taming of the Shrew (1667) od Johna Lacyho a adaptaci z 18. století Catharine and Petruchio (1754) od Davida Garricka. Vzhledem k tomu, že v průběhu restaurace a v 18. století prošla divadla řadou významných změn, se diplomová práce snaží tyto modifikace …více
Abstract:
The main aim of the present thesis is to analyse a Restoration and an 18th-century adaptation of Shakespeare’s early comedy The Taming of the Shrew (1623), Sauny the Scot; or, The Taming of the Shrew (1667) by John Lacy and Catharine and Petruchio (1754) by David Garrick. Since the theatres underwent a number of important changes during the Restoration and the 18th century, the thesis tries to trace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta