Bc. Šimon Kendra

Bachelor's thesis

Prožívání krize v tranzici do mladé dospělosti u vysokoškolských studentů po migraci za studiem

Experiencing crisis in transition into young adulthood among college students after study migration
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá krizí v období tranzice do mladé dospělosti u vysokoškolských studentů a vlivem migrace za studiem na její prožívání. Práce shrnuje poznatky o vynořující se dospělosti, tranzici do mladé dospělosti a krizi jako psychologickém konstruktu. Výzkumný soubor tvořilo 92 studentů ve věku 19 až 22 let (M = 20,2; sd = 0,97), z toho 71,7 % tvořily ženy (N = 66). Respondenti …more
Abstract:
The bachelor diploma thesis deals with crisis in transition into young adulthood among college students and impact of study migration on the experience. Thesis sums up previous findings on emerging adulthood, early adult transition and crisis as a psychological construct. The sample consisted of 92 students aged 19 to 22 (M = 20,2; sd = 0,97), out of which 71,7 % were females (N = 66). Respondents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Maarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta