Bc. David Nekvinda

Bakalářská práce

Zimní olympiáda v Soči (soubor publicistických textů v deníku Sport)

Winter olympic games in Sochi (collection of journalistic texts in Sport daily)
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce je souborem publicistických textů, věnujících se událostem Zimních olympijských her v Soči 2014. Ve své teoretické části se práce věnuje vymezení komentáře jako publicistického žánru. Dále se budu věnovat olympiádě, jako události nejen sportovní, ale celospolečenské a tedy i mediálně významné. Metodologická část práce se věnuje popisu metod využitých ve výzkumné části …více
Abstract:
This bachelor thesis is set of journalistic texts about Winter olympic games in Sochi 2014. Theoritical part of thesis contanins definition of commentary as a publicistic genre. In other part, this bachelor thesis describes olympic games not only like sport event, but also nationwide event, important for medias all over the world. Methodoligical part defines methods, which are used in research part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií