Mgr. Slavomír Míča, Ph.D.

Disertační práce

Hermétisme de la structure intérieure des romans de Raymond Queneau sous le prisme historique et littéraire

Inner structure hermetism of Raymond Queneau’s novels seen from the historical and literary point of view
Abstract:
The study tries to map out Raymond Queneau’s specific approach to his novels. The point of departure (though not the central one) of our analysis retraces autobiographical characteristics of Queneau’s autobiographical novels (i.e. novels written especially in the 1930s). Mapping out the specifics of Queneau’s autobiography’s features enables us to pass on to the analysis of the inner structure of these …více
Abstract:
Studie se pokouší zmapovat specifický Queneauův přístup k románu. Výchozím (i když ne centrálním) bodem naší analýzy je zmapování autobiografických rysů Queneauova autobiografického románu (tj. zejména románů z 30. let 20. století). Zmapování specifik Queneauovy autobiografie umožňuje přejít prostřednictvím numerických symbolů, které Queneau používá k propojení své osoby a literárního díla, k analýze …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Románské literatury

Práce na příbuzné téma