Bc. Vladimír Brož

Bachelor's thesis

Současné stejnokroje Armády České republiky

Currently uniforms of the Army of the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Současné stejnokroje armády České republiky je rozdělena do dvou částí. První teoretické části a druhé praktické části. První část se zabývá přehledem oděvů nošených v současnosti Českou armádou. Formou dotazování nositelů z řad pracovníků České armády, byla zjištěna spokojenost se stejnokroji. Byla zjištěna jejich životnost a obměny. V praktické části byly naměřeny a zohledněny …more
Abstract:
The Bachelor thesis with the name of the Current uniforms of the army of the Czech republic is divided into two parts. The first theoretical and the second practical part. The first part deals with an overview of clothing worn in the present day Czech army. In the interview of the holders from among the staff of the Czech army, has identified a satisfaction with the uniform. Was established their service …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Hana Štočková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Brož, Vladimír. Současné stejnokroje Armády České republiky. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Textile Engineering

Bachelor programme / field:
Textil / Textile marketing - textile marketing

Theses on a related topic