Bc. Michaela Kalčíková

Diplomová práce

Analýza systému řízení kvality ve veřejné správě

Analysis of quality control system in public administration
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analyzovat řízení kvality ve veřejné správě. První kapitola je zaměřena na analýzu základních metod řízení kvality. Ve druhé kapitole je definována veřejná správa, postup zavádění metod řízení kvality v organizacích veřejné správy a metodika pro řízení kvality ve služebních úřadech a územních samosprávných celcích. Třetí kapitola reflektuje současnou praxi řízení kvality …více
Abstract:
The subject of this thesis is to analyse quality management in public administration. The first chapter focuses on the analysis of basic methods of quality management. The second chapter defines the public administration, the procedure for implementing quality management methods in public administration organizations and the methodology for quality management in service offices and territorial self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS