Mgr. Veronika Pelikánová

Diplomová práce

Alergeny ve stravě dětí školního věku

Allergens in the diet of school-aged children
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na vlivy alergenů a racionální výživu ve stravě dětí školního věku. Byl vytvořen rozšiřující učební materiál pro výuku témat v předmětu potraviny a výživa, technologie, dietologie a stolničení s tématem a uplatněním racionální výživy. Teoretická část obsahuje rozšiřující informace o historii školního stravování, spotřebního koše a výživové pyramidy, druhy alergií, alergeny …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on influences of alergens and rational nutrition in the diet of school - aged children. Extensive teaching material has been created for teaching the topics in the subject of groceries and nutrition, technology, dietology and stooling with topic of application rational nutrition. The theoretical part include expanding information about history of school meals, consumer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy