Bc. Lenka MILFORTOVÁ

Master's thesis

Zhodnocení a porovnání plnění úkolů obcemi s rozšířenou působností na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území České Republiky.

Evaluation and confrontation performance of the tasks of municipal corporation on the section fire protection and protection population in the Czech Republic.
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku týkající se připravenosti na úseku PO a OOB v ORP. V rámci výzkumu jsem rozeslala 205 dotazníků do ORP v celé ČR. Při korespondenci s představiteli ORP jsem si povšimla v jejich odpovědích více než patrných rozdílů z hlediska terminologie, zejména pak u otevřených otázek.
Abstract:
In my diploma thesis, I focused on the issues related to preparedness in the field of fire protection and the protection of the population in newly established municipalities with extended powers. Within the survey, I sent out 205 questionnaires to the municipalities with extended powers throughout the Czech Republic. In correspondence with the representatives of municipalities with extended powers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011
Identifier: 20729

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Ladislav Karda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MILFORTOVÁ, Lenka. Zhodnocení a porovnání plnění úkolů obcemi s rozšířenou působností na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území České Republiky.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses slcsmv slcsmv/2
23/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
23/5/2011
Bulanova, L.
24/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.