Theses 

Aspects of Pronunciation Teaching: The Influence of American Media on Pronunciation of Czech Students – Mgr. Mariana Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Mariana Navrátilová

Bakalářská práce

Aspects of Pronunciation Teaching: The Influence of American Media on Pronunciation of Czech Students

Aspects of Pronunciation Teaching: The Influence of American Media on Pronunciation of Czech Students

Anotace: Název této práce je Aspekty výuky výslovnosti: Vliv amerických medií na výslovnost českých studentů. Čeští studenti anglického jazyka na druhém stupni základních škol a na středních školách jsou v kontaktu s anglickým jazykem nejen v hodinách, ale také ve svém volném čase při sledování televize a poslouchání hudby. Tato práce zkoumá, do jaké míry ovlivňuje poslouchání těchto médií přízvuk studentů. Práce je rozdělena na dvě části. První část poskytuje základní informace o rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou a rozebírá, s jakými přízvuky přicházíme do kontaktu ve školách a v médiích. Druhá část prezentuje výsledky výzkumu zabývajícím se dopadem americké televize a hudby na české studenty anglického jazyka na základních a středních školách.

Abstract: The title of this thesis is Aspects of Pronunciation Teaching: The Influence of American Media on Pronunciation of Czech Students. Czech students of English language on upper primary or secondary schools are being exposed to English not only in classes at school but also in their free time when watching television or listening to music. This thesis analyses to what extent free time listening influences students’ accents. The thesis has two parts. The first part gives background information on the differences between British and American English and analyses which accents we come into contact with in school and through media. The second part presents a research project dealing with the impact of watching the television and listening to music in English on Czech students studying English at primary or secondary schools.

Keywords: Accent, sounds, Received Pronunciation, General American, films, series, music, television. Přízvuk, zvuky, spisovný přízvuk (Received Pronunciation, General American), filmy, seriály, hudba, televize.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz