Bc. Martin Ondryáš

Bakalářská práce

Racial Stereotypes in Tom and Jerry

Racial Stereotypes in Tom and Jerry
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zobrazení rasistických stereotypů a jejich následnou cenzuru v populárním americkém animovaném seriálu Tom a Jerry. Práce vychází z teoretického základu jednotlivých rasistických stereotypů a popisuje je ve spojení s výskytem stereotypů v seriálu. V práci je také výpočet všech scén cenzurovaných v druhé polovině padesátých let.
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on the portrayal of racist stereotypes and their later censorship in a popular American cartoon Tom and Jerry. The thesis discusses individual stereotypes on the basis of a theoretical background and describes the connections with their portrayal in the cartoon. The thesis also contains a list of scenes censored in the 1950s.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Branná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma