Zbyněk Šlajchrt

Disertační práce

Object Morphology—A Protean Generalization of Object-Oriented Paradigm

Zobecnění objektově orientovaného paradigmatu zavedením morfologie objektů
Anotace:
Modelování objektů, které mohou měnit svoji strukturu a chování dynamicky s ohledem na změny v prostředí, je v tradičních objektově orientovaných jazycích velmi obtížné. Podle autora tkví problém v konceptuálním rámci, který je základem objektově orientovaného paradigmatu. Navrhované paradigma nazvané morfologie objektů (MO) je výrazně ovliv-něno teorií prototypů z oblasti kognitivní psychologie. MO …více
Abstract:
Modeling protean objects, i.e. objects adapting their structure and behavior dynamically with respect to a changeable environment, is often challenging in traditional object-oriented languages. According to the author, the root cause of this problem lies in the class-based conceptual framework embedded in the foundation of the object-oriented para-digm. The proposed paradigm Object Morphology (OM) …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Vojtěch Merunka, Miroslav Virius

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52784