Mgr. Dana Groulíková

Diplomová práce

Postoje osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně

Vissually handicapped people attitudes to alcohol and marijuana
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zjištění postojů osob se zrakovým postižením ve věku 18 - 35 let k alkoholu a marihuaně. V teoretické části jsou popsána východiska práce týkajících se zrakového postižení, alkoholu, marihuany a postojů a způsobů jednání ve vztahu k návykovým látkám. Výzkum se zaměřuje na zjištění postojů osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně. Tímto výzkumem bylo zjištěno …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on ascertaining the attitudes of individuals with visual impairment at the ages of 18 to 35 to alcohol and marihuana. The first part describes the theoretical foundations of the work, including discussions on visual impairment, alcohol, marihuana, and attitudes and modes of behaviour in relation to addictive substances. The research focuses on ascertaining the attitudes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta