Bc. Anna Ferdinandová

Diplomová práce

Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením

The Education of Pupils with visual impairment at a School for Visually Impaired Compared with the Integration at a Mainstream School
Anotace:
Diplomová práce „Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením“ se zabývá případovou studií zaměřenou na vzdělávání čtyř žákyní se zrakovým postižením. Teoretická část předkládá odborné poznatky o žákovi se zrakovým postižením, jeho rodině a kvalitě života, dále se pak zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími …více
Abstract:
The Diploma thesis “The Education of Pupils with Visual Impairment at a School for Visually Impaired Compared with the Integration at a Mainstream School” analyses four visually impaired pupils (female). The theoretical part offers expert opinions on a visually impaired pupil, the family and quality of life. Further, it describes educating pupils with specific educational need in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta