Václav Vydra

Master's thesis

Analýza zákazníckej spokojnosti v stavebníctve

Analýza zákaznícké spokojenosti ve stavebnictví
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zákaznickou spokojeností vybrané stavební firmy. Cílem práce je zanalyzovat vnímání zákaznické spokojenosti ve vybrané stavební společnosti a pomocí metody dotazování najít spojitost mezi jednotlivými prvky marketingového mixu a jejich vliv na celkové hodnocení společnosti zákazníky. V první části je popsán segment stavebnictví a jeho vývoj. Analytická část se zabývá prvky …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the customer satisfaction of the chosen construction company. The aim of the thesis is to analyze the perception of customer satisfaction in the chosen construction company and to use the questioning method to find the connection between the various elements of the marketing mix and their influence on the overall rating of the company by the customers. The first part …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zákazníckou spokojnosťou vybranej stavebnej firmy. Cieľom práce je zanalyzovať vnímanie zákazníckej spokojnosti vo vybranej stavebníckej spoločnosti a pomocou metódy dotazovania nájsť spojitosť medzi jednotlivými prvkami marketingového mixu a ich vplyv na celkové hodnotenie spoločnosti zákazníkmi. V prvej časti je popísaný segment stavebníctva a jeho vývoj. Analytická časť …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Radek Tahal
  • Reader: Ján Osvald

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69628