Eva Ligocká

Bakalářská práce

Chráněné bydlení jako součást péče o mentálně hendikepované

Protected independent living as part of care for persons with mental handicap
Anotace:
Práce pojednává o možnostech začlenění klientů chráněného bydlení do běžného života. Nabízí možnosti zvýšení jejich soběstačnosti a kvality jejich života v zařízení. V práci je uvedena zkrácená definice, klasifikace a příčiny mentálního postižení. Hlavní kapitola pojednává o chráněném bydlení, kde uvádím jeho definici a typy chráněného bydlení. V práci dále uvádím i jiné možnosti péče o mentálně postižené …více
Abstract:
This bachelor thesis deals about options integration of clients of protected independent living into common life. The thesis offers options of increasing their self-support and quality of their life at protected independent living. The thesis contains definition, classification and causes of mental handicap. Master part of thesis deals about protected independent living, where I wrote a definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB179

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: Lucie Smutková
  • Oponent: Alena Merkunová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv