Jan POSPÍŠIL

Bakalářská práce

Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí

The adsorption of cationic surfactant on coals
Anotace:
Na povrchu tří odlišných typů uhlí (černé, hnědé a oxidačně alterované) probíhala adsorpce kationaktivního tenzidu cetyltrimethylammoniumbromidu (CTAB) při čtyřech odlišných teplotách (25 OC, 40 OC, 60 OC, 80 OC). Jako nejpravděpodobnější adsorpční teorie byla vyhodnocena teorie Langmuirova a nejvyššího adsorpčního maxima bylo dosáhnuto u všech analyzovaných vzorků uhlí při teplotě 80 OC. Také byl …více
Abstract:
The surface of three coals (bituminous coal, subbituminous coal, oxidative altered bituminous coal) have been modified by adsorption of cationic surfactant (cetyl trimethylammonium bromide) at four different temperatures (25 OC, 40 OC, 60 OC, 80 OC). The adsorption isotherms were found to be of typical Langmuir type, the maximum adsorbed amount was measured at 80 OC for all samples. Also the zeta potential …více
 

Klíčová slova

adsorpce uhlí CTAB zeta potenciál
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010
Zveřejnit od: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠIL, Jan. Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie