Romana ZOTYKOVÁ

Bakalářská práce

Role symbiózy rostlin s mikroorganismy při stresu suchem

Role of plant - microbial symbiosis during drought stress
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem symbiózy mezi rostlinou a mikroorganismy přítomných v půdě při stresu suchem. Z důvodu globálního oteplování a vysokého obsahu skleníkových plynů v atmosféře se čím dál častěji potýkáme s nedostatkem srážek během roku. Způsobené sucho je považováno za velmi závažný faktor v zemědělství, kde způsobuje významné škody ve výnosech plodin. Nedostatek vody se na rostlině …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of symbiosis between the plant and microorganisms present in the soil during drought stress. Due to global warming and the high content of greenhouse gases in the atmosphere, we are increasingly faced with a lack of precipitation during the year. The drought caused by this is considered to be a very serious factor in agriculture, where it causes significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Červeň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZOTYKOVÁ, Romana. Role symbiózy rostlin s mikroorganismy při stresu suchem. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta