Hana PEIGEROVÁ

Bakalářská práce

Psychologické aspekty edukačních her

Psychological aspects of educational games
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou intrinsické motivace a edukační hry typu edu-larp (education live action role playing) tedy vzdělávací rolovou hrou naživo. Zaměříme se na míru intrinsické motivace žáků základních škol u edu-larpu "Strom života". Dále pak na srovnání intrinsické motivace žáků základních škol k vzdělávací hře a regulačním stylem ve školním kontextu. Výběrový soubor tvoří žáci a žákyně …více
Abstract:
This work deals with the issue of intrinsic motivation and educational game type edu-larp (education live action role playing), ie educational role play live. We will focus on the degree of intrinsic motivation of primary school pupils at edu-larp "Tree of Life". Furthermore, the comparison of intrinsic motivation of primary school pupils to educational play and regulatory style in school context. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEIGEROVÁ, Hana. Psychologické aspekty edukačních her. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie