Veronika JANOTOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Edukační využití hry v mateřské škole

Use of educational game for kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na edukační využití hry v mateřské škole. Jejím cílem je zjistit edukační význam hry v mateřské škole. Práce je strukturována do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá hrou, znaky a klasifikaci her. Dále se zabývá edukačním využitím hry v mateřské škole u dětí předškolního věku, funkcemi a významem hry a vlivem hry na rozvoj osobnosti …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis is focused on educational use in kindergarten. The goal is to find out the educational meaning of these games. The bachelor´s thesis is structured in theoretical and practical part. The theoretical part is about the games, characters and classification of the games. It also follows up the educational use of the games, functions and meaning of the games and it´s effect on children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOTOVÁ, Veronika. Edukační využití hry v mateřské škole. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta