Mgr. Martin Gajarský

Bakalářská práce

Sledování rozsahu filtrace fMRI dat pomocí data-driven signálů

Observing the extent of fMRI data filtration with usage of data-driven signals
Abstract:
In this thesis, we study the extent of fMRI data filtration with usage of data-driven signals. In the theoretical section, we described basic principles of functional magnetic resonance imaging and stated brief information about brain anatomy and physiology. Furthermore, we explained the impact of physiological noise on fMRI data and explained the importance of its filtration. In the practical part …více
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme sledování rozsahu filtrace fMRI dat pomocí data-driven signálů. V teoretické části jsme popsali základní principy zobrazování pomocí funkční magnetické rezonance a uvedli stručné informace o anatomii a fyziologii mozku. Dále jsme vysvětlili vliv fyziologického šumu na fMRI data a vysvětlili důležitost jeho filtrace. V praktické části byla použita data od 20 zdravých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Marek Bartoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta