Mgr. Jiří Haněl

Diplomová práce

Souběh trestných činů ve světle trestního zákona a trestního zákoníku

Concurrence of the Crimes in the Light of the Criminal Act and Criminal Code
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o souběhu trestných činů. Jednak se zabývá teoretickou stránkou tohoto institutu, osvětluje teoretické dělení souběhu trestných činů, objasňuje jeho jednotlivé formy atd. V další části je práce zaměřena na trestání souběhu trestných činů, na jednotlivé zásady, které ovlivňují trestání této formy mnohosti trestných činů. Poté je současná úprava souběhu trestných činů obsažená …více
Abstract:
This thesis treat of the concurrence of the crimes. In the beginning it deals with the theoretical side of this institute. There is an explanation of the clasification and forms of the concurrence of the crimes etc. Next part of the thesis is about punishing the concurrence of the crimes and the principles which influence the punishing this form of the plurality of the crimes. Then is current legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo