Bc. Jana Forrová

Diplomová práce

Zavedení a ověření dobrovolnické služby do Oblastní charity Uherský Brod

Implementation and verification of volunteer service to the Regional Charity Uherský Brod
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o zavedení a následném ověření dobrovolnické služby do Oblastní charity Uherský Brod. Práce je členěna do tří na sebe navazujících částí. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů dobrovolník, dobrovolnictví a zasazuje je do prostředí sociálních služeb. Dále je zde popsána Oblastní charita Uherský Brod a její činnost s ohledem na návaznost k další kapitole. Tou je aplikační …více
Abstract:
This thesis deals with the introduction and subsequent verification of volunteer service in The Regional Charity Uherský Brod. The work is divided into three consecutive parts. The theoretical part deals with the definition of terms of a volunteer, volunteering and puts them into the environment of social services. Furthemore, The Regional Charity Uherský Brod and its activities with regard to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta