Petr Mlčkovský

Master's thesis

Estimace determinant poptávky po příměstské vlakové dopravě v České republice

Estimation of Suburban Railway Demand in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou železnicní poptávky a jejích determinant v kontextu krajské železnicní prepravy v Ceské republice a Pražské prímestské železnice. Zvláštní pozornost je venována zkoumání vlivu nových vlaku na poptávku na vybrané trati Jizerskohorské železnice. V jednotlivých modelech je užito metody fixních efektu a difference-in-differences estimátoru. Analýzou panelových dat …more
Abstract:
This thesis analyzes railway demand and its determinants in the context of regional railway passenger transport in the Czech Republic and Prague suburban railway system. Special attention is devoted to examining the impact of new trains on the demand for the selected route of Jizerskohorské Railway. In particular models, I utilize as estimation procedure and difference-in-differences estimator. Panel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2012
  • Supervisor: Jan Zouhar
  • Reader: Helena Chytilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33778

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Theses on a related topic