Petr Mlčkovský

Diplomová práce

Estimace determinant poptávky po příměstské vlakové dopravě v České republice

Estimation of Suburban Railway Demand in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou železnicní poptávky a jejích determinant v kontextu krajské železnicní prepravy v Ceské republice a Pražské prímestské železnice. Zvláštní pozornost je venována zkoumání vlivu nových vlaku na poptávku na vybrané trati Jizerskohorské železnice. V jednotlivých modelech je užito metody fixních efektu a difference-in-differences estimátoru. Analýzou panelových dat …více
Abstract:
This thesis analyzes railway demand and its determinants in the context of regional railway passenger transport in the Czech Republic and Prague suburban railway system. Special attention is devoted to examining the impact of new trains on the demand for the selected route of Jizerskohorské Railway. In particular models, I utilize as estimation procedure and difference-in-differences estimator. Panel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: Jan Zouhar
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33778

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Práce na příbuzné téma